Danske chauffører på mellemøsten transporter - DK TO MIDDLE-EAST

by Alfred Klein

Long haul trucking from DK to Iran, Irak, Saudi Arabia in the 70's

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

www.TOPRUN.ch